Anxo Sánchez González, arquitecto

Infografía

Escolma de infografías realizadas principalmente ó inicio da miña carreira profesional coma colaborador doutros arquitectos.

Na actualizade realizo este tipo de traballos principalmente coma axuda de deseño en proxectos propios, pero se desexas contratarme para un traballo concreto podes contactar comigo

O violinista.

Esta imaxe reduce ós seus elementos definitorios o concepto de violinista. Unha variación sobre esta imaxe premiouseme nun concurso da revista PC Actual. Imaxe infográfica con tratamentos manuais, de 8 bits de cor, ano 1996

Vista superior dun piso, realizada por encargo de Vilanova P.C.I.S.L.

Imaxe infográfica de 24 bits de cor, ano 1997.

Primeiro deseño de mobiliario (para equipo de música) en 3D.

Infografía de 24 bits de cor - ano 1996.

Vista dunha proposta de edificio semisoterrado e con cuberta axardinada no que o importante supuña mimetizarse na paisaxe.

Imaxe infográfica de 24 bits de cor, ano 2001.

Divertimento utilizando a infografia e o deseño en 3D.

Imaxe infográfica de 24 bits de cor, ano 1995.

Sinxelo deseño de papeleira para espazo público.

Imaxe infográfica de 24 bits de cor, ano 1998

Vista do interior do proxecto de perruquería "MT" en Lugo.

Imaxe infográfica de 24 bits de cor, ano 2006.

Vista do interior do proxecto de perruquería "MT" en Lugo.

Imaxe infográfica de 24 bits de cor, ano 2006.

Vista dun xeriatrico en Pobra de San Xiao, por encargo da parte promotora.

FImaxe infográfica de 24 bits de cor, ano 2002.

Vista de vivenda unifamiliar, realizada por encargo do estudio de arquitectura Vog2.

Imaxe infográfica de 24 bits de cor, ano 2006.

Edificio de moblería, por encargo do arquitecto que asinaba o proxecto.

Imaxe infográfica de 24 bits de cor, ano 2002.

Vista ó amencer de chalets pareados para promoción en Sanxenxo, realizada por encargo dun arquitecto de Vigo.

Imaxe infográfica de 24 bits de cor, ano 2003.

Entrada a unhas salas nun edificio público, dandolle especial protagonismo ó comportamento da luz e da vidrería..

Imaxe infográfica de 24 bits de cor, ano 2001.

Aproximación ó estado definitivo dun edificio na Pobra de San Xiao (Lugo). Por encargo de Promociones Churrillo, S.L.

Imaxe infográfica de 24 bits de cor, ano 2002.

3 vivendas unifamiliares, realizada por encargo dun estudio de Vigo.

Imaxe infográfica de 24 bits de cor, ano 2002.

Vista xeral dunha actuación con 6 vivendas unifamiliares, realizada por encargo de Vilanova P.C.I.S.L..

Imaxe infográfica de 24 bits de cor, ano 2001.

Vista xeral nocturna dun proxecto de concesionario polivalente.

Imaxe infográfica de 24 bits de cor, ano 2004.

Vista de edificio en Sarria (Lugo), realizada por encargo de Construcciones M. López Armesto S.L. sobre un proxecto da arquitecta Pilar Palmeiro.

Imaxe infográfica de 24 bits de cor, ano 2006.