Anxo Sánchez González, arquitecto

Cartelería na Delegación en Lugo do COAG.
Interior da Mostra.