Anxo Sánchez González, arquitecto

Cartel das Xornadas (Tamaño orixinal: 50x70 cm).
Invitación das Xornadas.