Anxo Sánchez González, arquitecto

Cartel das Xornadas (Tamaño orixinal: 50x70 cm)
Invitación á primeira conferencia (D. Xose Manuel Beiras Torrado)