Anxo Sánchez González, arquitecto

Vista da mostra.
Vista parcial da sala de exposicións.
Mostrador de atención ós visitantes.